wastecover_01

En WasteCover täcker öppningen och skyddar från bland annat fåglar.