WasteCover

Täcksystem för komprimatorbilar

Funktioner och fördelar

WasteCover är ett täcksystem för komprimatorbilar när de inte är i bruk. Systemet monteras enkelt i öppningens överkant och efter avslutat arbete dras duken ner som en rullgardin över öppningen.
Detta eliminerar problemet med att fåglar drar ut sopor ur bilen och sprider dem över hela uppställningsplatserna.
WasteCover kan tack vare detta spara mycket tid genom att du slipper börja varje dag med att samla ihop utspridda soprester.
WasteCover kan användas med flera olika presenningar och nät anpassat efter vad kunden ser som mest lämpligt.

  • Enkel installation.
  • Kräver minimalt underhåll.
  • Systemet levereras komplett och klart för montering.
  • All manövrering sker från marknivå.
  • Variabel bredd gör att systemet passar alla modeller.
  • Automatisk inrullning av nät.

Material

Till WasteCover rekommenderar vi en helgjuten PVC-presenning för att kunna täcka så bra som möjligt, det är det självklara valet som försvårar för fåglar i så hög utsträckning som möjligt.

PVC Presenning

PVC presenning, 550 g/m².
Finns i färgerna blå, svart och grå.

PVC Presenning

PVC presenning, 550 g/m².
Finns i färgerna blå, svart och grå.

PVC Presenning

PVC presenning, 550 g/m².
Finns i färgerna blå, svart och grå.