hycoveroffset_06

HyCover Offset med eldrift, här monterad på en Scania.