FAQ

Svar på vanliga frågor om våra system

Arbetsmiljö

Alla våra täcksystem är utformade för att göra vardagen säkrare för chaufförer. Genom att slippa klättra i lasten för att täcka den, utesluts helt detta riskmoment i arbetsdagen.

Ekonomi

Spara tid!

Vid varje tillfälle då lasten täcks eller avtäcks kan man räkna med att spara flera minuter på själva arbetsmomentet. Det innebär att mer tid vinns desto fler containrar som hanteras per dag. Vi har även sett på sista åren att terminaler ger förtur i kön till lastbilar med automatiska täcksystem.

Spara bränsle!

Skillnaden mellan att köra tomma lass med eller utan täckning är större än många tror. I dagens tuffa läge med skenande bränslepriser och klimatpåverkan är det naturligtvis viktigare än någonsin att göra allt man kan för att pressa bränsleförbrukningen så gott det går. I våra egna tester visar det sig att man kan spara så mycket som 1 liter/mil endast genom att täcka tomma flak/containrar med våra system.
Vi testade med en Volvo lastväxlare -02 utrustad med HyCover samt ett släp som täcktes av traditionell rulltäckning.

Problemlösning & service

Här hittar du svar och vägledning för olika situationer du kan stöta på när du använder våra system samt vägledning för hur du går tillväga för att byta ut komponenter i systemen.

Fjärrstyrning

Jörgensen-fjärr

Om din fjärrkontroll från Jörgensen får slut på batteri tappar den kontakten med mottagaren.
Skjut undan panelen på mottagaren och använd knapparna där för att köra ditt system temporärt tills batterierna är bytta.

Fjärrkontrollens LED-Indikator har följande betydelser:

 • Röd (blinkar snabbt):
  sändaren aktiveras inte korrekt eller tryckknappen har fastnat.
 • Röd (Blinkar långsamt):
  Sändaren aktiveras men mottagaren fungerar inte korrekt.
 • Grön (Blinkar långsamt):
  Sändaren och mottagaren har etablerat kontakt.
 • Grön (Full batteristyrka)
 • Gul (Medel batteristyrka):
  Byt snarast batterierna.
 • Röd (Låg batteristyrka):
  En stoppsignal skickas automatiskt till mottagaren för att stänga av mottagaren. För att undvika avbrott under drift kontrollera batteristyrkan ofta.

TeleRadio-fjärr

Om din fjärrkontroll från TeleRadio får slut på batteri tappar den kontakten med mottagaren.
Du behöver byta batterier och synka om fjärrkontrollen med mottagaren för att systemet skall fungera igen.

 1. Öppna mottagaren.
 2. Tryck på översta knappen >1s. Röd diod till under knapparna tänds.
 3. Tryck på undre knappen. Alla relädioder tänds.
 4. Tryck på de två första knapparna. (vissa sändare bara första knappen).
 5. Reläerna blinkar! Färdigt!

Byte av fjäder i manuell HyCover/PullCover

För att byta ut fjädern i ett manuellt system behöver man först demontera nätet och sedan avlägsna rullen från kassetten innan man kan lossa gaveln och få bort fjädern.

Justering av vajer

När hissen går långsamt uppåt och stötvis eller hackigt nedåt är det läge att se över vajerfunktionen. En synbart skadad vajer skall självklart bytas, men många gånger räcker det att rengöra, justera och smörja delarna för att återfå funktionaliteten.

För att bibehålla funktion och hållbarhet behöver hissens vajermekanism regelbundet ses över.

Använd alltid stoppklossar mellan hissens sektioner vid arbete med vajermekanismen för att förhindra klämskador.

Ta bort eventuellt skräp och kontrollera bulten som går genom vajerhjulets kullager, om bulten spänns för hårt kan hjulet bromsas vilket leder till ökat slitage på lager och vajerfunktion.

Efter dragning av bult skall vajerhjulet (blå markering) rotera med lågt motstånd.

Samma bult låser även överfallets position i förhållande till vajerhjulet. Det är viktigt att avståndet inte blir för stort då detta medför risk för att vajern hoppar ur sitt spår och skadas. Det rödmarkerade avståndet på bilden bör vara minimalt utan kontakt.

Vajerns spänning justeras med bult och mutter vid fästpunkter, den skall vara sträckt men inte spänd som en bågsträng.

När vajern är sträckt och vajerhjul/överfall injusterat rekommenderar vi att vajern smörjs innan systemet åter tas i bruk. Passa även på att rengöra och smörja hissbenens glidytor.

Byte av vajer i hiss

Om hissen går ner ojämnt och hackigt kan det vara dags att byta vajer i hissen. En av de vanligaste anledningarna till att detta händer är bristande underhåll. Ta bort skräp och smörj hissens glidytor regelbundet för att öka prestanda och livslängd på systemet.

Byta luftkolv

Om hissen går upp långsamt eller i värsta fall inte alls kan orsaken bland annat vara en intern eller extern läcka i en luftkolv. I vissa fall går det att i ett första läge prova med att byta packningar, skicka en bild på kolvens märkning så kan vi snabbt ta reda på om det finns en packningssats som passar.
Om det inte hjälper med att byta packningar kan det vara dags att byta kolv, se filmen nedan.

Nätbyte

HyCover/PullCover

När det är dags att byta nät släpper man på fjäderspänningen inför bytet om man har ett manuellt system. Innan systemet tas i bruk igen behöver spänningen testas och anpassas för att få balans mellan utrullningsmotstånd och inrullningsstyrka, vi rekommenderar därför alltid att hela nätet rullas ut vid injustering.

Motor 24V

Vid missljud från motor rekommenderas vi som en första åtgärd att motorn fylls på med ny olja.
Använd SAE 90 olja.